USŁUGI KSIĘGOWE

Oferuję usługi księgowe zarówno dla małych jak i dużych firm, spółek. W mojej ofercie znajdziecie Państwo wszystkie rodzaje usług, również te okresowe np. prace związane z rocznym sprawozdaniem finansowym
w przystępnej cenie!
Dla podmiotów gospodarczych

Obsługa Ksiąg Handlowych:

 • sporządzenie planu kont dostosowanego do indywidualnych potrzeb firmy
 • bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów
 • wyliczanie na podstawie dokonanych zapisów miesięcznych / kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie i księgowanie raportu kasowego
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży oraz obliczenie zobowiązania podatkowego, lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 • sporządzanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT, sporządzanie deklaracji VAT-UE
 • kontrola rozrachunków z kontrahentami, uzgadnianie sald kont
 • zamknięcie roku – Rachunek strat i zysków, bilans, przepływy kapitałów, cashflow

Obsługa Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • prowadzenie i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • wyliczanie na podstawie dokonanych zapisów miesięcznych / kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego, lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-7 / VAT-7K na podstawie zapisów w rejestrach, sporządzanie deklaracji VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie rejestru pracowników

Obsługa Ryczałtu Ewidencjonowanego, Karty Podatkowej

 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • wyliczanie na podstawie dokonanych zapisów miesięcznych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego, lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT-7 / VAT-7K na podstawie zapisów w rejestrach, sporządzanie deklaracji VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz naliczanie miesięcznych stawek amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • wypełnianie indywidualnych kart przychodów pracowników

Obsługa Kadr i Płac

 • sporządzanie list płac
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • rejestracja zwolnień lekarskich
 • naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Klienta umów zleceń i umów o dzieło
 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA)
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R)
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników
Dla osób fizycznych bez działaności gospodarczej

Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej

Pomoc przy formalnościach związanych z wypełnieniem dokumentów, rejestracji firmy w Gminie, Urzędzie Skarbowym, założeniem konta bankowego i wyborze sposobu korzystnego rozliczania się z fiskusem itd.

Pomoc w rozliczeniu rocznym

Wypełnianie i przygotowanie do złożenia w US rocznych PITów.